Komu przysługuje prawo do zakupu sprzętu komputerowego ze stawką VAT 0%?

W świetle obowiązujących przepisów, a także interpretacji organów podatkowych, stawkę 0% VAT stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego dla:

 

a. placówek oświatowych;

 

b. organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

 

Warto zaznaczyć, że nie ma znaczenia, czy zakupu dokonuje bezpośrednio placówka oświatowa, czy w jej imieniu działa Organ Prowadzący, np. Gmina lub Powiat.

Jakie warunki należy spełnić?

Warunek 1. Dostawą musi być objęty następujący sprzęt komputerowy:

 

 

Warunek 2. Dostawa musi zostać odpowiednio udokumentowana poprzez:

 

 

Warunek 3. Dostawca obowiązany jest przekazać kopię ww. dokumentów do właściwego urzędu skarbowego.

Co rozumie się pod pojęciem „placówek oświatowych”?

Przez placówki oświatowe, o których mowa, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Czy drukarka 3D jest sprzętem komputerowym w rozumieniu przepisów o stawce VAT 0%?

Katalog towarów, co do których ma zastosowanie przepis o zwolnieniu z podatku VAT, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki, ponieważ wymieniono w nim grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków, ani interpretacji rozszerzających. Biorąc pod uwagę fakt, że ustawodawca wprost wymienia „drukarki” jako towar którego dostawa jest opodatkowana stawką 0%, bez dalszego określania technologii druku, drukarki 3D również mieszczą się w grupie towarów, do których ma zastosowanie ten przepis.

Czy Izby Skarbowe wydały już interpretacje przepisów?

Tak. Ponieważ powstała wątpliwość, czy pod pojęciem „drukarki” ustawodawca rozumie także drukarki 3D, niektóre Izby Skarbowe wydały stosowne interpretacje:

 

Izba Skarbowa w Katowicach, 2 maja 2016 r.

Izba Skarbowa w Warszawie, 2 grudnia 2016 r.

Izba Skarbowa w Łodzi, 3 stycznia 2017 r.

Izba Skarbowa w Poznaniu, 20 czerwca 2014 r.

Kto może wydać potrzebne zaświadczenia?

Co powinno zawierać zamówienie?

Zamówienie powinno zwierać: 

 

 

 

Pobierz wzór zamówienia 0 proc VAT dla szkół

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________¨
__