3Dboom na Warsaw Industry Week 14-16 listopada 2017

Podczas trwającej 3 dni drugiej już edycji targów Warsaw Industry Week w Nadarzynie mieliśmy ogromną przyjemność spotkać się z Wami i jak zwykle zaprezentować drukarki Builder 3D Printers, w tym ogromną przemysłową drukarkę 3D Builder EXTREME 1000. Warsaw Industry Week to, jak chcą organizatorzy, największe w tej części Europy tego typu wydarzenie dedykowane dla branży przemysłowej, będące miejscem efektywnych spotkań w biznesie maszynowej obróbki metalu, tworzyw drewna, druku 3D i w wielu innych branżach. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć naszego stoiska.

 

 

2017-11-15-8132e2017-11-15-8131d2017-11-15-8129c2017-11-15-8124b


Zakup drukarki 3D zwolniony z podatku VAT?

Drukarki Builder cieszą się niesłabnącą popularnością wśród placówek oświatowych, w szczególności uczelni wyższych. Wynika to z wyjątkowych właściwości druku z użyciem systemu Dual Feed, ogromnych rozmiarów pól roboczych oraz doskonałej precyzji pracy, które zapewniają niemal nieograniczone możliwości tworzenia nowych obiektów, prototypów, makiet czy dzieł sztuki.

 

Czy zatem taki zakup obciążony jest podatkiem VAT w wysokości 23%? Odpowiedź brzmi: tak, chyba że spełnione zostaną łącznie ściśle określone warunki. Oznacza to, że nie wystarczy spełnić jeden lub dwa, należy spełnić je wszystkie.

 

Jak wiemy, z zasady, odpłatna dostawa towarów i usług jest opodatkowana podatkiem VAT według aktualnie obowiązujących stawek. Regulują to przepisy ustawy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.). Jednak w tekście ustawy przewidziane są również wyjątki od tej zasady i jednym z nich jest dostawa sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych, która może korzystać ze stawki VAT 0% pod określonymi warunkami.

 

Pierwszym warunkiem, wynikającym z art. 83 ust. 1 pkt 26, jest, aby dostawa była przeznaczona dla placówki oświatowej lub dla organizacji humanitarnej, charytatywnej lub edukacyjnej w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówce oświatowej.

 

Aby nie było wątpliwości – przez placówki oświatowe, o których tutaj mowa, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze (art. 43 ust. 9 ustawy). Warto podkreślić, że zgodnie z aktualnymi interpretacjami wielu Izb Skarbowych, nie ma przy tym znaczenia, czy zakupu dokonuje bezpośrednio uprawniona placówka, czy działa w jej imieniu odpowiedni organ prowadzący, np. gmina lub powiat. Ważne, aby sprzęt był przeznaczony dla danej szkoły i do niej właśnie trafił, a jego użytkownikami byli uczniowie i nauczyciele. Wynika z tego, że na fakturze jako kupujący może figurować gmina, a jako odbiorca już konkretna placówka, dla której został zakupiony sprzęt. Takie stanowisko zostało przyjęte np. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 20 czerwca 2014 r.

 

Kolejnym koniecznym do spełnienia warunkiem w celu zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% w przypadku dostaw sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych jest zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy. W obecnym brzmieniu załącznika są to: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery, urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących) oraz urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

 

Katalog towarów, co do których mają zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki, co oznacza, że nie ograniczono go do konkretnych pozycji z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, a wymieniono jedynie grupy towarów, bez podania szczegółowego oznaczenia. Z drugiej strony jednak jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków, ani interpretacji rozszerzających. Z powyższego wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy będzie opodatkowany 0% stawką podatku, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o VAT. Wszystkie niewymienione w tym załączniku towary wchodzące w skład sprzętu komputerowego będą opodatkowane stawką podstawową VAT, tj. 23%.

 

Na tej podstawie możemy sądzić, że drukarka 3D stanowi towar wymieniony w grupie towarów pod wspólną nazwą „drukarki” w załączniku nr 8 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.). Innymi słowy, fakt, że zamiast „płaskiego” odwzorowania na papierze lub innym nośniku pliku zawierającego tekst lub rysunek, mamy odwzorowanie przestrzenne, nie ma w tym konkretnym przypadku znaczenia ze względu na szeroki sposób określenia wymienionych w załączniku produktów. Jest to stanowisko przyjęte np. przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 2 grudnia 2016 r.

 

Trzecim warunkiem niezbędnym do uzyskania zwolnienia z podatku VAT jest odpowiednie udokumentowanie dostawy sprzętu dla placówki oświatowej. Zgodnie z treścią art. 83 ust. 14 ustawy – dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

 

– posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a; lub

 

– posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

 

Konieczne zatem jest zaangażowanie organu nadzorującego daną placówkę oświatową, który ma za zadanie formalnie potwierdzić zamówienie sprzętu, a w przypadku organizacji charytatywnych lub edukacyjnych dodatkowo należy podpisać stosowną umowę o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego i jej kopię przekazać dostawcy.

 

Wszystkie te dokumenty, a więc wiążące zamówienie sprzętu wystawione przez placówkę oświatową i w sposób formalny potwierdzone przez jej organ nadzorujący oraz, jeśli dotyczy, kopię umowy o nieodpłatnym przekazaniu, dostawca ma obowiązek dostarczyć właściwemu urzędowi skarbowemu (art. 83 ust. 15 ustawy). Jest to czwarty i ostatni warunek konieczny do spełnienia w celu uzyskania prawa do zastosowania stawki VAT w wysokości 0%.

 

Izby Skarbowe w całym kraju coraz częściej wydają interpretacje zbieżne z ww. stanowiskami Izb Skarbowych w Warszawie i Poznaniu, przychylnie odnosząc się do stosowania zerowej stawki VAT w przypadku dostaw drukarek 3D przeznaczonych dla placówek oświatowych, należy więc mieć nadzieję, że coraz więcej uczniów i studentów w Polsce będzie miało możliwość uczenia się najnowszych technologii 3D w praktyce.


Builder EXTREME 2000: postać o wysokości 1200 mm

Builder 3D Printers pochwaliło się wydrukiem o wysokości 1200 mm postaci ludzkiej. Obiekt wydrukowano z PLA, a następnie pokryto warstwą brązu. Wygląda super! Czas druku: 200 godzin.

 

13433271_1189692944395027_1106104303864907269_o 13307296_1183239941706994_3499954728510485079_n


Dni Druku 3D, 9-11 marca 2016

Drukarki wykorzystywane do prototypowania czy w reklamie, drukowane gliniane wazony i zrekonstruowane mini czołgi – to wszystko czekało na zwiedzających podczas Dni Druku 3D, będących integralną częścią „Przemysłowej Wiosny w Targach Kielce”. Dziewięć specjalistycznych wystaw zwiedziło w ciągu 3 dni ponad 10 tys. gości. Bogata ekspozycja Dni Druku 3D wzbudzała ogromne zainteresowanie zwiedzających.

Duże stoisko Builder 3D Printers przyciągało uwagę ogromną Builder EXTREME 1000, drukującą na żywo obiekt na zlecenie ASP. Każdy mógł osobiście obejrzeć i dotknąć wielkie wydruki, przyjrzeć się wyjątkowej precyzji, z jaką wykonano je na drukarkach Builder 3D Printers.

 

2016-03-11-5467 2016-03-11-5468 2016-03-11-5469 2016-03-11-5470 2016-03-11-5471 2016-03-11-5472 2016-03-11-5473


3D Show Printer & Scanner 2015 – relacja

16 i 17 października mieliśmy wielką przyjemność spotkać się z Wami na największej tego typu imprezie 3D w Polsce, czyli Targach 3D Show Printer & Scanner, które odbyły się na Politechnice Warszawskiej. Podobnie jak w zeszłym roku zgromadziły dziesiątki wystawców i tłumy zwiedzających, którym zaproponowano ciekawy program prelekcji i wykładów.

 

Dla nas była to okazja do świętowania polskiej premiery ogromnych drukarek Builder EXTREME 1000 o obszarze roboczym rzędu 70 x 70 x 90 cm oraz największej na świecie drukarki w technologii FDM Builder EXTREME 2000 o imponującym obszarze roboczym 70 x 70 x 190 cm. Europejska premiera obu urządzeń miała miejsce wiosną tego roku i od razu spotkała się z dużym zainteresowaniem, także z Polski, co szczególnie nas cieszy. Na Targach pokazaliśmy model 1000 w pełnej akcji: druk przedmiotu o wysokości 90 cm trwał jedyne 17 godzin z włączoną funkcją Colormix i udał się znakomicie.

 

Nic w tym dziwnego, ponieważ pomimo swoich absolutnie gigantycznych gabarytów oba urządzenia oferują świetną jakość wykonania i druku, znane już z wcześniejszych modeli Builder 3D Printers, a przy tym przewyższają je parametrami druku – minimalna wysokość warstwy wynosi 0,02 mm. Oznacza to, że drukując duże przedmioty nie ma potrzeby rezygnowania z precyzji i jakości druku. Jednocześnie, będąc wyposażone we wszystkie nowoczesne rozwiązania technologiczne sprawdzone już w poprzednich modelach marki, takie jak innowacyjny system Dual Feed czy unikalna funkcja Colormix, mają także takie udogodnienia jak wmontowana kamera z własnym komputerem do zdalnego podglądu pracy urządzenia poprzez Wi-Fi, błyskawicznie nagrzewający się stolik, zamknięta komora, wyjątkowo ergonomiczna zdejmowana głowica oraz wymienne dysze 0,4 – 0,8 – 1,2 mm. Daje to duże możliwości kontroli szybkości druku, ponieważ im większa średnica dyszy, tym szybszy druk.

 

Poniżej zdjęcie gotowego przedmiotu wciąż stojącego w paszczy giganta;)

 

 

2015-10-17-4702

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tutaj premierowa drukarka na stoisku:

 

 

2015-10-17-4710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprócz największych i zarazem najnowszych modeli EXTREME, tradycyjnie pokazaliśmy mniejsze drukarki marki Builder 3D Printers, czyli model Builder oraz BIG Builder. Tym razem nie było jednak wyjątkowego modelu BIG Builder White Edition z limitowanej serii, który został już zakupiony przez polskiego klienta, ale nadal znajduje się w ofercie producenta i jest dostępny na indywidualne zamówienie.

 

Kilka zdjęć naszego stoiska oraz hali Gmachu Głównego PW, w której odbywały się Targi:

 

 

2015-10-17-4701 2015-10-17-4703 2015-10-17-4704 2015-10-17-4708 2015-10-17-4711 2015-10-17-4716

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dużą przyjemność sprawiła nam współpraca z Wydziałem Wzornictwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych przy wykonaniu części zaprojektowanego przez jej zespół projektowy samochodu. Zarówno felgi, jak i lusterka zostały wydrukowane na drukarce Builder, a całość projektu można było podziwiać na stoisku ASP:

 

 

2015-10-17-47462015-10-17-47422015-10-17-47362015-10-17-47322015-10-17-4729

 

2015-10-17-4723

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do zobaczenia na kolejnej imprezie druku 3D!


Pokaz zastosowań druku 3D CAXInnovation 2015

Zakończyły się trwające 3 dni targi CAXInnovation 2015 poświęcone pokazowi zastosowań druku 3D. Od piątku 24 kwietnia do niedzieli 26 kwietnia można było zobaczyć w warszawskim Muzeum Techniki i Przemysłu NOT mieszczącym się w Pałacu Kultury i Nauki wystawę drukarek i skanerów, wydruków, projektów, pokazy drukowania, oprogramowania, wziąć udział w wykładach i warsztatach, a także być świadkiem kilku polskich premier.

 

Drukarki Builder 3D Printers pokazywaliśmy na stoisku 22 – były zarówno mniejsze drukarki Builder, jak i imponująco duże urządzenia BIG Builder (66 cm wysokości pola roboczego), w tym wyjątkowy BIG Builder White z limitowanej serii White Edition. Wśród wydruków znajdowały się obiekty wielokolorowe uzyskane dzięki unikalnej w skali światowej funkcji Colormix, a także zwracające uwagę swoją wielkością wydruki z największej na świecie drukarki FDM – Builder EXTREME 2000.

 

Targi były też pierwszą okazją do pokazania szerokiej publiczności wprowadzonych do sprzedaży z początkiem kwietnia filamentów 3Dboom, dedykowanych do drukarek Builder 3D Printers, ale nie tylko. Szeroka gama 20 kolorów PLA, 4 kolorów PET-X oraz 1 koloru PVA to tylko jedna z zalet oferty – filamenty wyróżniają się przede wszystkim najwyższą światową jakością, bardzo niską kurczliwością i wyjątkowo dobrą stabilnością termiczną. To wszystko sprawia, że są materiałem pierwszego wyboru w przypadku nie tylko mniejszych drukarek Builder, lecz również największej na świecie Builder EXTREME 2000. Dzięki odpowiedniej lepkości zapewniają optymalne efekty przy korzystaniu z funkcji Colormix.

 

 

2015-04-25-4163 2015-04-25-4162

 

 

Wyjątkowe właściwości drukarek Builder 3D Printers oraz filamentów 3Dboom zostały docenione przez zespół projektowy Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych, który powierzył nam wykonanie w czasie targów fragmentu modelu felgi samochodowej. Udała się znakomicie.

 

Dziękujemy tym, którzy nas odwiedzili podczas targów, a pozostałych zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 

3o4E1 H8lzc eGnqo

 


Filamenty 3Dboom już w sprzedaży

Dziś do sprzedaży w Polsce wchodzą filamenty 3Dboom dedykowane specjalnie dla drukarek Builder, ale nie tylko, w szerokiej gamie 20 kolorów PLA, 4 kolorów PET-X, a także rozpuszczalny PVA oraz PLA WOOD MIX z domieszką drewna. Wśród filamentów PLA w ofercie znajdują się trzy półprzejrzyste, oznakowane jako „TL”: Natural White TL, Ocean Blue TL oraz Ocean Green TL, przy czym najlepszy efekt przejrzystości zapewnia PET-X.

 

Filamenty 3Dboom idealnie nadają się do skomplikowanych wydruków o dużej rozdzielczości, jednak nawet przy najzwyklejszym, najłatwiejszym wydruku sprawdzą się znakomicie ze względu na bardzo dobre parametry – niską kurczliwość, bardzo dobrą płynność, czystość, wysoką homogeniczność oraz bardzo dobrą stabilność termiczną. Odpowiednia lepkość zapewni optymalne efekty także przy korzystaniu z funkcji Colormix z dwoma filamentami 3Dboom.

 

Filamenty 3Dboom są testowane i odpowiednie dla WSZYSTKICH drukarek typu FDM takich jak: Makerbot, RepRap, Cubify, Printrbot, Ultimaker, Up!, Makergear i inne.

 

PLA to materiał nietoksyczny, bezpieczny dla środowiska, biodegradowalny w 100%, wykonany z takich surowców jak skrobia kukurydziana. Ze względu na bardzo niską kurczliwość doskonale nadaje się do druku FDM, jest łatwiejszy w użytkowaniu i daje lepsze wyniki niż ABS. W przeciwieństwie do ABS zachowuje neutralny zapach podczas całego procesu druku i nie wymaga podgrzewanego stolika.

 

PLA WOOD MIX to PLA z domieszką mączki drzewnej, co pozwala na uzyskanie efektu zbliżonego do naturalnego drewna.

 

PET-X to nowoczesny materiał, łączący zalety PLA oraz ABS. Podobnie jak PLA ma bardzo niską kurczliwość, przez co doskonale nadaje się do skomplikowanych wydruków o dużej rozdzielczości, dając lepsze efekty niż ABS. Zachowuje neutralny zapach podczas całego procesu druku i nie wymaga użycia podgrzewanego stolika. Równocześnie wyróżnia się wysoką trwałością, jest twardy i wystarczająco elastyczny, dzięki czemu charakteryzuje się odpornością porównywalną z ABS. Dodatkową zaletą PET-X jest wysoka przejrzystość i połysk.

 

PVA jest filamentem rozpuszczalnym we wodzie, służącym do druku podpórek, które następnie rozpuszcza się bez pozostawiania śladów i bez ryzyka uszkodzeń przedmiotu przy odłamywaniu. Rozpuszcza się już w temperaturze pokojowej, lecz użycie ciepłej wody (max. 70 st. C) przyspiesza ten proces.

 

Ceny filamentów sytuują się na atrakcyjnym poziomie: 115 zł za 1 kg PLA, 149 zł za 1 kg PET-X, 145 zł za 0,5 kg WOOD MIX i 199 zł za 0,5 kg PVA, co jest obecnie chyba najniższą ceną na rynku.

 

Zapraszamy do składania zamówień, będą realizowane w kolejności wpłynięcia od wtorku tuż po Świętach, czyli 7 kwietnia.

 

Kup filamenty 3Dboom

 

Wesołych Świąt i Porywających Wydruków;)


Drugi dzień Dni Druku 3D w Kielcach

Dziś ponownie już od rana prezentujemy drukarki Builder 3D Printers podczas drugiego dnia największych w Polsce targów poświęconych technologii 3D. To przyjemność spotkać się z profesjonalistami, amatorami oraz ludźmi, którzy przyszli zobaczyć druk 3D na żywo po raz pierwszy w życiu. Mnóstwo pytań i ciekawych rozmów – to daje nam motywację do działania. Dziękujemy tym, którzy nas odwiedzili, a wszystkim mówimy: do zobaczenia następnym razem.

 

Poniżej kilka zdjęć naszego stoiska. Więcej tutaj.

 

Dzień drugi, nasze stoisko

 

Builder DniDruku mar15_22015-03-11-4072 2015-03-11-4073

2015-03-12-40822015-03-12-4087 2015-03-12-4088


Drukarki Builder 3D Printers na Dniach Druku 3D w Kielcach

Zaczęło się… Dziś ruszyła od dawna oczekiwana największa w Polsce impreza 3D, czyli Dni Druku 3D organizowane przez FabLab Kielce na terenie Targów Kielce jako impreza towarzysząca targom Witroprocesy – Targom Wirtualizacji Procesów.

 

Już od rana pokazujemy nasze drukarki Builder oraz BIG Builder w akcji – w tym wyjątkową BIG Builder White. Można też zobaczyć wydruki z najnowszego giganta Builder 3D Printers – drukarki Builder EXTREME 2000, której pole robocze to, bagatela, 72 x 78 x 190 cm. Daje to ponad 1215 litrów! Nasze wydruki są co prawda mniejsze, ponieważ przyleciały samolotem, lecz i tak imponujących rozmiarów. Pokazują też, że Builder EXTREME została zaprojektowana nie tylko pod kątem wielkości, ale i jakości. Więcej o naszych drukarkach-gigantach znajdziecie poniżej, we wcześniejszych wpisach.

 

Zapraszamy na stoisko 34.

 

__________________________

Dni Druku 3D, Targi Kielce, 11-12 marca 2015


Targi RapidPro, 3-5 marca 2015, Veldhoven – nasza relacja

 

3 marca podczas targów RapidPro miała miejsce premiera najnowszego, gigantycznego urządzenia Builder EXTREME w dwóch wersjach wielkości: 1000 oraz 2000.

 

Przedstawiamy relację z naszego pobytu na targach oraz debiutu sprzedaży największej na świecie drukarki 3D drukującej metodą FDM.

 

Holenderskie targi RapidPro podczas swojej czwartej edycji zostały podzielone na dwie części: RapidPro Industrial oraz RapidPro Home Professional. Oba trwające 3 dni wydarzenia poświęcone technologii 3D oraz szybkiego wytwarzania prototypów odbyły się w tym samym czasie i w tym samym miejscu.

 

“Ogromna rozpiętość możliwości innowacyjnych oznacza równocześnie dużą różnorodność know-how, jakiego poszukują użytkownicy. To może być wyzwanie” przyznała Els van de Ven z Mikrocentrum, organizatora targów. “Podczas wcześniejszych edycji łączenie oferty wiedzy i produktów w jedno wydarzenie sprawdzało się dobrze, lecz obecnie rynek jest gotowy na wydzielenie dwóch równoległych wystaw. Dzięki temu zarówno użykownicy B2B oraz home professional szybciej odnajdą interesującą ich ofertę.”

 

To zdanie dobrze ilustruje proces, jaki przeszedł w ostatnim czasie również Code-P West, producent drukarek marki Builder 3D Printers, opracowując i wprowadzając nowe rewolucyjne rozwiązania o profilu B2B. W rezultacie zaprezentował swoje urządzenia na dwóch stojących naprzeciw siebie stoiskach, jednym dedykowanym dotychczasowej ofercie, w ramach targów Home Professional, a drugim, z najnowszymi drukarkami Builder EXTREME 1000 oraz Builder EXTREME 2000, skierowanym do zwiedzających targi Industrial. Taki podział i położenie w obleganej alejce sprawdziło się wręcz znakomicie – oba stoiska spotkały się z dużym zainteresowaniem.

 

.

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stoisku z dotychczasową ofertą, której poświęcimy w relacji trochę mniej miejsca, ponieważ już jest znana i dobrze oceniana, wyróżniał się wyjątkowy BIG Builder White Edition z limitowanej serii 10 drukarek wypuszczonej na rynek pod koniec zeszłego roku. Niedawno pisaliśmy o tym, że w styczniu do Polski trafił jeden z tych egzemplarzy (zobacz wcześniejsze wpisy na blogu) i wygląda bardzo stylowo w naszym biurze. Jeśli pasuje do twojego wnętrza – napisz do nas.

 

|

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Targi RapidPro były przełomowym momentem dla Code-P West, ponieważ 2 najnowsze urządzenia, nie mające odpowiednika na rynku, zarówno amatorskim jak i profesjonalnym, zostały pokazane po raz pierwszy i debiutowały tym samym w sprzedaży. Obie drukarki Builder EXTREME 1000 oraz Builder EXTREME 2000 zostały zaprojektowane od podstaw, aby spełnić wymagania związane z uzyskaniem nie tylko jak największych, ale przede wszystkim najwyższej jakości i powtarzalnych wydruków. Jak już pisaliśmy we wcześniejszym wpisie, Builder EXTREME 2000 może pochwalić się prawie dwumetrowym obszarem zadruku (!) o polu roboczym wielkości 82 x 78 cm x 190 cm (X, Y, Z). To przeszło 1215 litrów zadruku! Dla porównania, drukarka Builder 3D drukuje 8 litrów, a BIG Builder przeszło 30 litrów przy wysokości pola roboczego 66 cm. Największa drukarka konkurencji, Makerbot Z18, daje 42,5 litra. Oznacza to, że Builder EXTREME 2000 ma obszar roboczy ponad 28-krotnie większy od Makerbota za 2,5-krotność ceny, co zasługuje na pochwałę.

 

Na tle Buildera EXTREME 2000, wyjątkowego osiągnięcia współczesnej technologii 3D, najnowsze wydruki z tego giganta pokazywali Paul J. Hunck, właściciel firmy Code-P West, oraz Remi Piechura, polski dystrybutor Builder 3D Printers (zdjęcie poniżej).

 

|

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku zastosowań dla biznesu i przemysłu podstawowe znaczenie w druku 3D ma precyzja. Było to założenie, z którym zostały zaprojektowane zarówno Builder EXTREME 2000, jak i jego „mniejsza” wersja, Builder EXTREME 1000 (pole robocze rzędu 82 x 78 cm x 85 cm). Nie są to zatem urządzenia nastawione tylko na wielkość, lecz także kładące duży, o ile nie największy nacisk na jakość i precyzję druku. Code-P West od początku istnienia wyznaczał sobie i nadal wyznacza bardzo wysokie wymagania, zarówno na etapie projektowania jak i produkcji, co prowadzi do tworzenia nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych o bardzo dobrym poziomie użytkowalności i trwałości. Dzięki temu od kilku lat zajmuje jedną z czołowych pozycji na rynku producentów urządzeń tego typu, jako globalny lider innowacji oraz jakości.

 

2015-03-05-3994

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doświadczenie firmy Code P West w obróbce CNC i stworzenie mniejszych drukarek Builder i BIG Builder było pomocne przy nowym projekcie. Builder EXTREME ma nową konstrukcję zapewniającą maksymalną sztywność, ograniczającą do minimum drgania. Drukowany przedmiot pozostaje nieruchomy podczas całego procesu druku, zamiast tego to głowica zabudowana na sztywnej ramie pracuje w osiach X, Y i Z, co jest rozwinięciem dotychczasowego rozwiązania stosowanego w mniejszych drukarkach Builder 3D Printers. Zastosowano również znane i sprawdzone rozwiązania druku dwufilamentowego z jedną głowicą, więc oba nowe urządzenia są wyposażone w system Dual Feed oraz funkcję Colormix. Wszystkie elementy nowych urządzeń powstały na urządzeniach CNC w Holandii. Własny zespół inżynierów i techników wraz z parkiem maszynowym umożliwił stworzenie drukarki-giganta, podnoszącego poprzeczkę w technologi FDM.

 

Oba najnowsze urządzenia można było oczywiście zobaczyć w akcji podczas targów – poniżej zdjęcia powstającego na drukarce Builder EXTREME 1000 profilu. Jest to jeden z megawydruków, które przywieźliśmy ze sobą do Polski i pokażemy podczas Dni Druku 3D w Kielcach 11 i 12 marca. Wkrótce będzie zatem możliwość zobaczenia gotowych wydruków i ich jakości na własne oczy. Samego urządzenia niestety nie daliśmy rady zapakować do bagażu podręcznego w samolocie, a mieliśmy zbyt mało czasu między jego premierą a targami w Kielcach, aby zdać się na firmy transportowe. Liczymy jednak, że wkrótce będzie kolejna okazja do pokazania w Polsce nie tylko megawydruków, ale też giganta, na którym powstają.

 

|

|

|

|

|

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas targów pokazano również, jak działa głowica Dual Feed nie tylko z dwoma kolorami filamentu, ale również z dwoma jego rodzajami – drukując przedmiot (sprężynę) z PLA oraz PET z podpórką z PVA. Umożliwia to, po skończonym druku, rozpuszczenie podpórki w wodzie i uzyskanie czystego wydruku bez konieczności wyłamywania podpórki ręcznie, ponieważ PVA jest tworzywem rozpuszczalnym w H2O.

 

 

|

|

|

|

|

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dwóch dniach nasza wizyta na targach w Holandii dobiegła końca. Udało nam się zobaczyć i dowiedzieć mnóstwa ciekawych rzeczy, z których część tu pokazaliśmy. Nie o wszystkich jednak możemy już dziś powiedzieć, ponieważ prace dopiero trwają. W ciągu kilku miesięcy na pewno będzie jeszcze o czym pisać.

 

Zobacz więcej zdjęć

 

Do zobaczenia w Kielcach na Dniach Druku 3D 11 i 12 marca, to już w przyszłym tygodniu.


Już jest! Premiera gigantycznej drukarki Builder EXTREME

3 marca podczas targów RapidPro w Holandii po raz pierwszy pokazano najnowsze i zarazem gigantyczne drukarki z rodziny Builder 3D PrintersBuilder EXTREME 2000 oraz Builder EXTREME 1000. W dniu premiery trafiły do światowej sprzedaży, także w Polsce.

 

Największa wersja Builder EXTREME 2000 to pole zadruku 82 x 78 cm i wysokości zadruku aż 190 cm – czyli prawie 2 metry! Tradycyjnie Builder 3D Printers proponuje produkt, któremu trudno dorównać.

 

Oto gigant umożliwiający druk prawie dwumetrowych obiektów – Builder EXTREME 2000:

 

Extreme-Builder

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mniejsza, choć równie imponująca drukarka Builder EXTREME 1000 oferuje pole zadruku 82 x 78 cm przy wysokości zadruku 85 cm.

 

Poniżej Builder EXTREME 1000:

 

Builder EXTREME 1000

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby zapewnić możliwość przyspieszenia druku przy bardzo dużych obiektach i szybkości przesuwu w granicach 10 do 120 mm na sekundę, oba urządzenia pracują z trzema wielkościami dysz – o średnicy 0,4 mm, 0,8 mm lub 1,2 mm. Im większa średnica dyszy, tym szybszy druk.

 

Oprócz swoich wyjątkowych rozmiarów, drukarki Builder EXTREME wyróżniają się wśród urządzeń marki Builder kilkoma nowościami:

  • samopoziomujący stolik (automatyczna kalibracja),
  • mini komputer (Beaglebone lub Raspberry Pi),
  • zamknięta komora,
  • Wi-Fi,
  • możliwość zdalnego sterowania poprzez tablet lub smartfon,
  • wbudowana kamera,
  • stolik podgrzewany 1000 W w standardzie (Builder EXTREME 2000).

 

Dodatkowo są wyposażone w znany i sprawdzony system druku dwufilamentowego Dual Feed, wykorzystujący do druku tylko jedną głowicę z dwoma ekstruderami. W ramach tego systemu urządzenia zapewniają możliwość korzystania z funkcji Colormix, która jako jedyne na świecie tego typu rozwiązanie, pozwala na mieszanie filamentów w czasie druku, dzięki czemu powstają obiekty o ciekawych przejściach tonalnych, a nawet nowych barwach (np. żółty filament powoli mieszany z niebieskim da nam przedmiot żółto-zielono-niebieski).

 

Obiekty drukowane na nowych drukarkach Builder EXTREME 1000 oraz 2000 są naprawdę imponujących rozmiarów!

 

 

 

giant bracelet

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10440282_917620421602282_4553368291127913416_n

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jutro wybieramy się na targi RapidPro osobiście oglądać i testować te gigantyczne urządzenia – zapraszamy na relację. Wszystkich szczegółów będzie też można dowiedzieć się podczas Dni Druku 3D w Kielcach 11 i 12 marca, gdzie przygotowujemy stoisko. Do zobaczenia!

 

 


Do Polski trafił jeden egzemplarz limitowanej serii BIG Builder White

 

Tyle się działo, że nie zdążyliśmy Wam jeszcze napisać o wyjątkowym wydarzeniu: w styczniu 2015 do Polski trafił jeden egzemplarz stylowej serii limitowanej drukarek BIG Builder White Edition, niedostępnej w normalnej sprzedaży. W sumie powstało ich tylko 10 sztuk. Prezentuje się kosmicznie i najlepiej wygląda w nowoczesnym wnętrzu:

 

 

 

 

big builder white

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W porównaniu do seryjnie produkowanych urządzeń wyróżnia go luksusowe, bardziej eleganckie wykończenie oraz wyjątkowa estetyka. Całe urządzenie jest lakierowane proszkowo na biało, posiada podświetlenie LED komory i logo wycięte w stali. Jest to wersja Dual Feed do druku z dwoma rolkami filamentu oraz funkcją Colormix (mieszania kolorów). Druk odbywa się z użyciem dwóch ekstruderów i jednej głowicy. Tu dowiesz się więcej.

 …

 

Co jakiś czas Builder 3D Printers wypuszcza na rynek serie limitowane drukarek, jednak w nieregularnych odstępach czasu. Nie wiemy więc, kiedy można spodziewać się następnego takiego wydarzenia.

 

 

Jeśli zamiast seryjnej drukarki BIG Builder chcesz mieć to jedyne i wyjątkowe urządzenie, napisz do nas: biuro@3dboom.pl

 

 


Idzie duże… nie, WIELKIE!

Na początek marca, podczas holenderskich targów RapidPro, Builder 3D Printers planuje premierę najnowszej i dotychczas największej drukarki marki Builder. Do tego czasu nie możemy ujawniać szczegółów technicznych, ale sami zobaczcie:

 

10646899_913475832016741_5697950828972838731_n

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu wydruk ręki na tle obecnie dostępnego BIG Buildera. Przypomnijmy, że BIG Builder ma pole zadruku 21 x 22 x 66 cm, a mimo to był za mały, aby wydrukować tak duży obiekt. Co zatem go wydrukowało? O tym przekonamy się już wkrótce – zapraszamy w imieniu Builder 3D Printers na targi RapidPro, stoisko 117/118.

 

11001810_914474678583523_3293348950768264676_n

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkich nowinek i szczegółów dotyczących nowego urządzenia będzie można dowiedzieć się też na stoisku 3Dboom podczas Dni Druku 3D w Kielcach 11 i 12 marca. Zapraszamy!

 

giant bracelet

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_______________

Targi RapidPro, 3-5 marca 2015, Veldhoven, Holandia


Wkrótce V edycja Dni Druku 3D w Kielcach 11-12 marca

 

Już 11 i 12 marca 2015 odbędzie się V edycja Dni Druku 3D organizowanych przez FabLab Kielce na terenie Targów Kielce jako impreza towarzysząca targom Witroprocesy – Targom Wirtualizacji Procesów.

 

Dni Druku 3D w Kielcach to największa tego typu impreza w Polsce i jedna z największych w Europie. Skupia zarówno konstruktorów-amatorów, jak i profesjonalistów, usługodawdców i wszystkich zainteresowanych drukiem 3D.

 

Będziemy pokazywać nasze drukarki Builder i BIG Builder w akcji – tym razem na stoisku 11 m2, aby wszyscy mogli się pomieścić;)

 

Zapraszamy!

 

__________________________

Dni Druku 3D, Targi Kielce, 11-12 marca 2015


Zapraszamy do udziału w konkursie ogłoszonym przez wortal Forbot.pl

Z okazji naszego udziału w 3D Show na Politechnice Warszawskiej, największej tego typu imprezie w Polsce, która po raz pierwszy odbyła się w Warszawie 21-22 listopada, obiecaliśmy, że razem z wortalem Forbot.pl ogłosimy dla Was konkurs. Jest to już pewna tradycja, ponieważ pierwszy konkurs, którego rozstrzygnięcie znajdziecie tutaj, ogłosiliśmy z okazji Dnia Druku 3D w Kielcach we wrześniu tego roku.

 

Tym razem konkurs zorganizował Forbot.pl, największy polski wortal poświęcony robotyce amatorskiej, a my ufundowaliśmy nagrody główne w postaci dwóch maxi-kuponów na druk na drukarkach Builder 3D Printers – o długości aż 40 godzin oraz aż 30 godzin!

 

Zasady konkursu oraz towarzyszący mu artykuł dotyczący drukarek Builder 3D Printers znajdziecie na wortalu Forbot.pl.

 

Wortalowi serdecznie dziękujemy, a Was gorąco zapraszamy do udziału w konkursie!

 


Relacja z 3D Show 2014 na Politechnice Warszawskiej

 

3D Show Printer & Scanner to największe targi druku przestrzennego w Polsce i zarazem pierwsza tak duża impreza tego typu w Warszawie. W ciągu dwóch dni 21-22 listopada zgromadziła w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej tysiące zwiedzających oraz dziesiątki wystawców: producentów drukarek, producentów skanerów, usługodawców, firmy szkoleniowe, sprzedawców i media.

 

 

3D Show Warsaw 2014_3DBOOM_001

2014-11-22-3338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoisko 3Dboom prezentujące holenderskie drukarki Builder 3D Printers, w tym największą BIG Builder (wydruk do 66 cm), spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Największe wrażenie robiło nie tylko wieeelkie pole robocze i jedyna na świecie technologia pozwalająca na obsługę dwóch filamentów jedną głowicą (system DUAL FEED), ale przede wszystkim fantastyczna relacja jakości do ceny.

 

 

2014-11-22-33462014-11-22-33372014-11-22-3341

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIG Builder podczas drugiego dnia targów zaprezentował swój popisowy numer – testowy druk wazonu z efektem Colormix o wysokości ponad 60 cm i jednej warstwie filamentu 0,3 mm! Taką jakość wykonania i precyzję druku trudno spotkać wśród pozostałych drukarek nie tylko na polskim, ale i światowym rynku, a w tym segmencie cenowym pozostaje bezkonkurencyjna.

 

Druk wazonu – widok od przodu:

 

2014-11-22-3335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efekt końcowy – tył (porównując oba zdjęcia, można zauważyć, jak dzięki funkcji Colormix wazon z każdej strony ma inną gradację kolorów):

 

2014-11-22-3347

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: KONKURS!

Zgodnie z tradycją z okazji targów szykujemy dla Was konkurs. Tym razem organizujemy go we współpracy z Forbot.pl, największym polskim wortalem poświęconym robotyce amatorskiej. Do wygrania kupony na druk o łącznej długości aż 70h! Szczegóły konkursu znajdziecie wkrótce na stronach 3dboom.pl oraz forbot.pl. Zapraszamy.

 

Tutaj znajdziecie relację z 3D Show przygotowaną przez Forbot.pl. Warto przeczytać.

 

 

Więcej zdjęć:

 

2014-11-22-3348

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-11-22-3344

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-11-22-3349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efekt Colormix:

 

2014-11-22-3336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-11-22-3338

 

 

 


Już jutro 3D SHOW na Politechnice Warszawskiej

W piątek 21 listopada rozpoczyna się I edycja Targów 3D SHOW Printer & Scanner w Warszawie i potrwa 2 dni. Targi 3D SHOW to jedyne wydarzenie tej rangi organizowane w Polsce, pierwsze w naszym kraju profesjonalne wydarzenie targowe o tematyce związanej z drukowaniem 3d i skanowaniem 3d. Organizowane w prestiżowym miejscu, jakim jest Politechnika Warszawska (największa i najlepsza uczelnia techniczna w Polsce) wydarzenie będzie miejscem promocji najnowszych rozwiązań technologicznych oraz idealnym źródłem informacji o producentach i ich produktach. Połączenie nauki i świata biznesu sprawi, że targi odwiedzą nie tylko przedstawiciele uczelni, ale także potencjalni kontrahenci z całej Polski.

 

Podczas targów zapraszamy do obejrzenia drukarek Builder 3D Printers, w tym drukarki BIG Builder, oraz przykładowych wydruków (stoisko nr 17).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych technologią 3D.

 

Wstęp bezpłatny.

 

Piątek – sobota, 21-22 listopada 2014, godz. 9.00-18.00

Politechnika Warszawska (Duża Aula Gmachu Głównego), pl. Politechniki 1, Warszawa


Rozstrzygnięcie Konkursu na zdjęcie z Dnia Druku 3D w Kielcach

Przyszła pora na rozstrzygnięcie niedawno ogłoszonego Konkursu na najlepsze zdjęcie przedstawiające drukarkę Builder 3D Printers wykonane podczas Dnia Druku 3D w Kielcach 6 września 2014. Dla zainteresowanych we wcześniejszym wpisie znajduje się Regulamin Konkursu.

 

Przede wszystkim serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu za nadesłanie prac. Otrzymaliśmy ich łącznie 19 i mieliśmy spore trudności z wyłonieniem tego jednego najlepszego zdjęcia, ponieważ każde wydawało się mieć swoje zalety. Ostatecznie jednak Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli AGS w składzie Euremiusz Piechura oraz Katarzyna Hernandez wytypowała do Nagrody Głównej zdjęcie autorstwa…

 

…Jakuba Trzyny! Gratulujemy!

 

Poniżej zwycięskie zdjęcie oraz subiektywny wybór innych zgłoszonych prac.

 

 

 

JT_WP_20140906_004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwycięskie zdjęcie autorstwa Jakuba Trzyny

 

 

 

 

© Dawid Marciniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Dawid Marciniak

 

 

 

 

© Jacek Zaremba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Jacek Zaremba

 

 

 

 

© Mateusz Sidorowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Mateusz Sidorowicz

 

 

 

 

© Mateusz Sidorowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Mateusz Sidorowicz

 

 

 

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom. Przypominamy, że Nagroda Główna to wydruk z drukarki Builder 3D Printers z własnego lub testowego pliku do 20 godzin pracy drukarki. Wszystkim uczestnikom przyznajemy ponadto nagrodę niespodziankę za udział w Konkursie.

 

 


KONKURS na najlepsze zdjęcia drukarek Builder 3D Printers podczas Dnia Druku 3D w Kielcach

Dziękujemy wszystkim za spotkanie w Kielcach w sobotę 6 września podczas Dnia Druku 3D i zainteresowanie naszymi drukarkami, a szczególnie za niezliczoną ilość pytań. Staraliśmy się pokazać nie tylko drukarki, ale przede wszystkim efekty ich pracy. Impreza cieszyła się wielkim zainteresowaniem i była okazją do poznania niemal wszystkich najważniejszych podmiotów na rynku 3D.

 

Z okazji tego pierwszego tak udanego spotkania z polską szeroką publicznością, ogłaszamy konkurs na najlepsze zdjęcia z drukarką Builder 3D Printers zrobione podczas Dnia Druku 3D. Jeśli masz zdjęcie, na którym widać naszą drukarkę lub wykonany na niej wydruk, prześlij nam go na maila. Każda osoba, która prześle zdjęcia dostanie od nas wydruk – niespodziankę, a najlepsze zdjęcia nagrodzimy możliwością wykonania bezpłatnego druku testowego do 20 godzin pracy drukarki z własnego lub gotowego pliku testowego (do ustalenia).

 

Zdjęcia prosimy przesyłać z podpisanym oświadczeniem (w formie elektronicznej jako treść wiadomości e-mail):

„1. Jako autor i wyłączny dysponent praw autorskich do nadesłanego zdjęcia/zdjęć, upoważniam (udzielam licencji) organizatora konkursu AGS Euremiusz Piechura, z siedzibą w Swarzędzu, ul. Kaczorowskiego 6, na zasadzie niewyłączności, do nieodpłatnego korzystania i rozporządzania, w tym edycji (np. kadrowanie, retusz), zgłoszonymi do konkursu pracami (zdjęciami), w sposób nieograniczony terytorialnie, czasowo oraz co do liczby zwielokrotnień na następujących polach eksploatacji: utrwalanie (zapisu) we wszystkich dostępnych formatach – zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach obrazu – wprowadzania do pamięci komputera – publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez Internet, w związku z konkursem, a także w celach promocyjnych i komercyjnych.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez organizatora konkursu w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu, o którym mowa powyżej, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu.

3. Zapoznałem się i akceptuję warunki regulaminu konkursu określone na stronie www.3dboom.pl.”

 

Na zdjęcia czekamy do 20 września.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

NA ZDJĘCIA DRUKAREK BUILDER 3D PRINTERS LUB WYKONANYCH NA NICH WYDRUKÓW

ZROBIONE PODCZAS DNIA DRUKU 3D W KIELCACH 6 WRZEŚNIA 2014 ROKU

I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest dystrybutor drukarek Builder 3D Printers w Polsce – AGS Euremiusz Piechura z siedzibą w Swarzędzu k/Poznania, ul. Kaczorowskiego 6, tel. 602 780 679, e-mail: biuro@3dboom.pl (dalej: organizator).
II. Cel konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych zdjęć zrobionych podczas Dnia Druku 3D w Kielcach 6 września 2014 roku przedstawiających drukarkę lub drukarki Builder 3D Printers lub wykonane na nich wydruki. Drukarki i/lub wydruki lub też łatwo dające się zidentyfikować ich elementy mogą być obiektem centralnym zdjęcia lub też jego fragmentem.
2. Ponadto każda osoba-autor nadesłanego zdjęcia otrzyma wydruk niespodziankę za udział w konkursie.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu (dalej: uczestnik) mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, podmioty występujące wspólnie: s.c. i konsorcjum uczestników (zespół autorów, zespoły autorskie), które będą związane umową w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia.
2. Przepisy dotyczące uczestników stosuje się odpowiednio do uczestników biorących wspólnie udział w konkursie.
3. Organizator, jego pracownicy i ich najbliższe rodziny nie mogą brać udziału w konkursie ani pomagać uczestnikom (np. poprzez udzielanie dodatkowych informacji itp.).
4. W imieniu osób niepełnoletnich zdjęcia mogą zgłaszać wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku osób niepełnoletnich należy dołączyć stosowne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego. Wyrażenie zgody przez rodzica lub prawnego opiekuna jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
5. Zgłoszenie zdjęcia jest bezpłatne.
6. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu więcej niż jedno zdjęcie.
7. Zdjęcie/zdjęcia należy nadsyłać w formacie cyfrowym (np. JPEG) na adres e-mail biuro@3dboom.pl, jako temat wiadomości wpisując „Konkurs Dzień Druku 3D”.
8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz, w przypadku wygranej, na umieszczenie imienia i nazwiska na liście laureatów konkursu w Internecie oraz w informacjach prasowych, a także na przetwarzanie (np. kadrowanie, retusz) oraz publikację zdjęcia/zdjęć w Internecie w celach promocyjnych i komercyjnych z podaniem imienia i nazwiska autora. W treści zgłoszenia konkursowego należy dopisać „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez organizatora konkursu w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu, o którym mowa powyżej, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu.”
9. Do konkursu nie dopuszcza się zdjęć:
1) naruszających prawa autorskie innych podmiotów;
2) naruszających godność ludzką lub inne równie istotne wartości;
3) nie spełniających wymogów regulaminu konkursu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo niewykorzystania wybranego zdjęcia/zdjęć.
IV. Termin i miejsce składania prac konkursowych
1. Prace konkursowe wraz z danymi kontaktowymi autora (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) i stosownym oświadczeniem dotyczącym praw autorskich, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacji regulaminu należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2014 r. do godziny 24.00 na adres biuro@3dboom.pl.
2. Osobą upoważnioną ze strony organizatora do kontaktu z uczestnikami jest Remi Piechura, tel. +48 602 780 679, biuro@3dboom.pl.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu tygodnia od wygaśnięcia terminu nadsyłania prac konkursowych.
4. Zdjęcia złożone po wyznaczonym terminie nie będą dopuszczone do konkursu.
5. Wszystkie zgłoszone prace konkursowe pozostają w archiwum organizatora.
V. Prawa autorskie
1. Uczestnicy biorący udział w konkursie muszą być autorami lub współautorami zdjęcia/zdjęć oraz posiadać do nich pełnię praw autorskich.
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem uczestnika, że uczestnik jest wyłącznym dysponentem nieograniczonych praw autorskich do zgłoszonych do konkursu prac. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość oświadczenia ani też w żaden sposób nie jest zobowiązany do jej weryfikacji.
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem uczestnika, że zgłoszone prace konkursowe nie naruszają w żaden sposób dóbr osób trzecich, w tym prawa do ochrony wizerunku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość oświadczenia ani też w żaden sposób nie jest zobowiązany do jej weryfikacji.
4. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich dotyczące praw autorskich oraz innych do nadesłanych przez siebie prac konkursowych.
5. Wraz z pracami konkursowymi w treści wiadomości należy dopisać „Jako autor i wyłączny dysponent praw autorskich do nadesłanego zdjęcia/zdjęć, upoważniam (udzielam licencji) organizatora konkursu AGS Euremiusz Piechura, z siedzibą w Swarzędzu, ul. Kaczorowskiego 6, na zasadzie niewyłączności, do nieodpłatnego korzystania i rozporządzania, w tym edycji (np. kadrowanie, retusz), zgłoszonymi do konkursu pracami (zdjęciami), w sposób nieograniczony terytorialnie, czasowo oraz co do liczby zwielokrotnień na następujących polach eksploatacji: utrwalanie (zapisu) we wszystkich dostępnych formatach – zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach obrazu – wprowadzania do pamięci komputera – publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez Internet, w związku z konkursem, a także w celach promocyjnych i komercyjnych.”, podpisując imieniem i nazwiskiem uczestnika-autora pracy konkursowej.
VI. Dyskwalifikacja
Praca konkursowa zostanie zdyskwalifikowana, jeżeli:
1) zostanie przedłożona po dacie zamknięcia konkursu;
2) nie spełni wymogów regulaminu konkursu.
VII. Rodzaj i wysokość nagród
1. Upoważniony przedstawiciel organizatora wyłoni spośród nadesłanych prac co najmniej jedną najlepszą, która zostanie nagrodzona nagrodą główną. W zależności od poziomu jakościowego prac konkursowych organizator może przyznać więcej nagród głównych.
2. Nagrodę główną stanowi bezpłatne wykonanie wydruku na drukarce Builder 3D Printers z pliku własnego uczestnika lub z wybranego przez niego gotowego pliku testowego. W każdym przypadku plik musi spełniać niezbędne wymogi techniczne umożliwiające druk, a czas konieczny do jego wykonania nie może przekraczać 20 godzin pracy jednej drukarki.
3. Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma wydruk niespodziankę jako nagrodę za udział w konkursie, jeśli jego praca konkursowa nie zostanie wybrana do nagrody głównej.
4. Jeden uczestnik konkursu może zostać nagrodzony tylko jedną nagrodą niezależnie od liczby nadesłanych lub nagrodzonych prac.
5. Wartość nagrody stanowi jedyne wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do zdjęcia/zdjęć na polach eksploatacji wskazanych w regulaminie.
VIII. Sposób podania wyników konkursu do publicznej wiadomości
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora www.3dboom.pl. Autorzy prac nagrodzonych nagrodą główną zostaną dodatkowo poinformowani o wynikach pocztą elektroniczną.
IX. Unieważnienie konkursu
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku:
1) gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
2) gdy wszystkie prace konkursowe nie spełnią warunków regulaminu,
3) niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.
X. Postanowienie końcowe
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu, bez wyjątków i wyłączeń.
2. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników konkursu. O wszelkich zmianach organizator będzie informować na oficjalnej stronie internetowej www.3dboom.pl.


Spotkamy się w Kielcach 6 września?

Za niespełna dwa tygodnie kielecki Institute of Design organizuje czwartą już edycję Dnia Druku 3D. W tym roku największy nacisk zostanie położony na usługi drukowania 3D. Technologia druku 3D jest coraz bardziej znana i rozpoznawana. Coraz więcej osób ma pomysł na prowadzenie działalności opartej na usługach druku w różnych technologiach. Jeśli jesteś wykonawcą wydruków 3D na zamówienie lub dopiero zastanawiasz się nad rozpoczęciem takiej działalności, nie możesz tego przegapić!

 

6 września podczas Dnia Druku 3D Builder 3D Printers Polska zaprezentuje dwa modele drukarek Builder: Builder 3D oraz sensacyjną BIG Builder, drukującą do 66 cm wysokości. Dla szerokiej publiczności w Polsce będzie to pierwsza okazja do poznania tych niezwykłych urządzeń. Holenderska precyzja wykonania, stabilność konstrukcji, bezpłatna gwarancja i rewolucyjna funkcja Colormix, kontrolowanego mieszania filamentów w czasie druku, to największe zalety drukarek Builder. Stawiają je w absolutnej światowej czołówce w klasie cenowej dostępnej dla przeciętnego użytkownika. Tego jeszcze w Polsce nie było!

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych technologią 3D.

 

Wstęp bezpłatny.

 

Sobota, 6 września 2014, Institute of Design, ul. Zamkowa 3, Kielce

http://www.dnidruku3d.pl/


Ruszamy ze sprzedażą na Allegro

Już wczoraj na Allegro pojawiła się nasza pierwsza aukcja drukarki BIG Builder Dual Feed – największej drukarki 3D na polskim rynku, z możliwością wydruku przedmiotów o wysokości nawet 66 cm! Dziś umieścimy aukcje pozostałych modeli. Założyliśmy całkiem nowe konto na Allegro, więc na razie nie możemy poszczycić się liczbą transakcji ani opinii. Wszystko przed nami.

Dzięki możliwości porównania cen konkurencyjnych urządzeń, na Allegro wyraźnie widać, że oferta Builder 3D Printers nie ma sobie równych, jeśli chodzi o relację jakości do ceny.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 602 780 679 lub mailem na biuro@3dboom.pl. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące druku 3D oraz drukarek Builder.

 


Drukarki 3D Builder i Big Builder nareszcie w Polsce!

Pojawiła się nowa jakość w druku 3D! W przypadku drukarek Builder i BigBuilder możemy mówić o zupełnie nowym produkcie na rynku, drukarki nie tylko dają możliwość większego zadruku od większości tego typu produktów, lecz oferują najlepszą jakość w przystępnej cenie.


Zaczynamy!

Od dzisiaj ruszamy z naszą stroną dotyczącą drukarek 3D Builder i BIG Builder, wyróżniającymi się na polskim rynku najlepszą relacją jakości do ceny. Dodatkowo nasze drukarki posiadają największą wysokość zadruku w tej klasie cenowej i unikatową technologię mieszania kolorów. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i kontaktu!


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________¨
__